PORTABEL TRÅDLÖS HÖGTALARE

TIDLÖS
LJUDUPPLEVELSE

 

Superb
Ljudkvalitet

Fyllig och sann 360 graders ljudspridning.

Lätt Trådlöst
Lyssnande

 Bluetooth® 5.0 Trådlös
teknologi — USB-C.

Lång
Batteritid

12 timmars uppladdningsbart litiumbatteri.

Elegant Design

Robust aluminiumgrill och material av högsta kvalitet. Finns i sex olika färgkombinationer.

tv-recommends.png
tv-logo.jpg

Recension

Mark­naden för min­dre bär­bara Blue­tooth-hög­ta­lare med hög­ta­lartele­fon-funk­tion­alitet som dessu­tom kan paras ihop med en till för att ska­pa ett stere­op­ar är trän­gre än Essin­gele­den i mor­gonrus­nin­gen. Det är här Vifa City verkar och det är ock­så här det dan­s­ka bolaget ihop med Xiao­mi som ock­så är med på ett hörn, står ut.

Först och främst gläds vi åt USB-C-kon­tak­ten — det är den förs­ta hög­ta­laren i seg­mentet som valt den­na nya mod­er­na kon­takt. I prak­tiken bety­der det att vi kan lad­da den med vilken mod­ern mobil­lad­dare som helst.

Men det som gör att vi vill göra hopp­sasteg över ängen är dess byg­gk­val­ité, vi pratar gjut­gärns­galler, gjut­gärn! Det blir inte säm­re av att den utöver rosa/mörkröd, blå/röd, grön/gul, blå/orange grå/svart kom­mer den även i en vari­ant av två grö­na nyanser som är den vi tes­tat och den är så vack­er. Vi kan dock kon­stat­era att inga av våra bilder gör mate­ri­alet rättvist.

Vifa City har IPX4-cer­ti­fier­ing vilket bety­der att den klarar lite regn men du bör inte spru­ta med en vat­tenslan­gen på den, ännu min­dre bada.

Priset lan­dar på runt 1500 kro­nor och visst får vi beta­la en märk­bar sum­ma för den­na design och mate­r­i­al. Den framkallar ett märk­ligt behov av att sit­ta och sme­ka gall­ret. Kon­troller­na sit­ter på under­si­dan, det finns en viss charm med form före funk­tion men det kan vara lite omständligt för den ovane.

Ljud­mäs­sigt är syftet med den­na typen av hög­ta­lare är att ha med den på lil­la pick­nick­en, sit­ta och lyssna i ett min­dre rum eller för den delen hän­ga den i badrum­met, för dessa ändamål är ljudet allde­les strå­lande — fram­förallt gillar vi diskan­ten och mel­lan­reg­istret. Ljudet strålar ut i 360 grad­er.

Den kom­mer dock inte klara av loge­festen — för det behövs en bety­dligt större hög­ta­lare.

Pro­duk­tk­val­ité

10

Funk­tion

8

Val­u­ta för pen­gar­na

8

Installation

10

Design

9

 

Höj volymen

Denna musik har muskler. Oavsett om du gillar att skruva upp volymen eller föredrar att sänka den, City kommer att överraska dig med sitt fylliga ljud. Tack vare sin 360-graders spridning, återges ljudet som bäst, oavsett hur högtalaren är placerad.

Ta med dig ditt ljud

För de som vågar. För de som är modiga nog att upptäcka världen med sina egna ögon. För dig som känner tillhörighet i de upplevelser du delar med dina vänner, oavsett var de äger rum. 

Tillräckligt liten för att rymmas i din hand.
Tillräckligt stor för att fylla ut din musik.

Kiss ’n’ connect

Låt oss göra det tillsammans. Delad glädje är dubbel glädje. Ju mer, ju bättre. Om det fungerar för vännerna, då fungerar det för City. Den innovativa tekniken låter dig kunna ansluta högtalare, skapa en sömlös ljudupplevelse. Tung teknik som är gjord lätt och smidig. Träffas, sätt era högtalare tillsammans, byt låtar. Och låt det omgivande ljudet förföra dig.

 

Återförsäljare

Hitta den bästa återförsäljaren för dig.

sv.jpg
logo_inv (kopia).jpg
takt-ton.jpg
lifestylestore_Original1.png

Copyright © 2019 Vendora Nordic AB • www.vendora.se

Officiell Vifa distributör

Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Kontakta oss